Macau quản trị sẽ hoàn thành cuộc thảo luận trên sơ suất y tế hành động liên quan hành chính quy định

Chính quyền sẽ hoàn thành cuộc thảo luận của"y tế sơ suất Luật pháp"của ba hành chính quy định, sự chăm sóc chuyên nghiệp trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc hành động, các sơ suất y tế kiểm tra Ban y tế chấp hòa giải trung tâm, sẽ được tổ chức vào tháng này hai mươi sáu ngày để có hiệu lực. Sự chăm sóc chuyên nghiệp trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc hành động hành chính quy, chăm sóc sức khỏe phải bị buộc phải mua bảo hiểm, theo như phân loại khác nhau của số tiền bảo hiểm theo giới hạn của năm mươi ngàn Yuan đến hai triệu tệ.

Và kết hợp hành chính quy định đã được ký hoàn thành, chờ tới thứ bảy của Báo, bạn có thể xác định được bảo hiểm bắt buộc có liên quan quy tắc.

Nhưng tạm thời quy định như sau:(bởi Hội đồng điều Hành phát ngôn viên của Liang Thanh tòa án trong những tin tức sẽ được cung cấp)
"Nghị chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc bao gồm: cho y tế cung cấp dịch vụ lỗi của các vi phạm Quy định sức Khỏe hướng dẫn nguyên tắc đạo đức, kỹ thuật chuyên môn hoặc thông thường, được thực hiện để y hành động gây thiệt hại cho việc phòng khám của vật lý hay sức khỏe tâm thần và dẫn đến trách nhiệm cho những thiệt hại; cung cấp dịch vụ y tế là do cuộc sống hoặc toàn vẹn để nghiêm trọng mối nguy hiểm cho người cung cấp cứu y tế dẫn đến trách nhiệm cho những thiệt hại, theo bảo hiểm điều khoản của hợp đồng, bởi vì bảo hiểm bồi thường tai nạn và kết quả vụ kiện tụng chi phí luật sư và các chi phí. Trong khi các thiết không thuộc về bảo hiểm trong nhiều trường hợp, như là do để cung cấp một dịch vụ y tế cố ý hành động thiếu sót hay gây thương tích, hoặc do một viên chăm sóc sức khỏe trong một say rượu, thuốc làm theo luật."

Ngoài ra, các Bảng hướng dẫn các hồ sơ y tế, quản lý, lưu trữ và hủy diệt thủ tục hướng dẫn cho hồ sơ y tế yêu cầu các đặc điểm kỹ thuật. Và phụ Lục VIII cho các quy định nội dung của các đặc điểm kỹ thuật dược phẩm và thuốc người, mặc dù trong toa để viết trên tên và chữ ký.

Sau đây là các đồng Quản trị y Tế chỉ thị cho các nội dung

 

 

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Bố rất thành công trong

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Cần thiết trường được đánh dấu như là *