ฉันหวังว่าคุณทั้งหมดอุตสาหกรรมมีความสุข solstice

วันนี้เป็นวันที่ฤดูหนาว solstice อนกลางวันวันใหญ่ตั้งค่ามีความสุข solstice และดีเทพมารดรดูแลสุขภาพนาง

มันจะต้องอยู่ในวันปีใหม่จะทำต่อไปหรือไม่ต้องมาเก๊าทางการแพทย์หมวดหมู่ได้

 

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

ตีพิมพ์ชอบผลสำหรับความสำเร็จใน

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ตีพิมพ์ออกมา จำเป็นต้องช่องข้อมูลจำนวนเป็น *