รายเดือแฟ้มสำรองข้อมูล: ตุลาคม 2016

ที่มาเก๊าของรัฐบาลสุขภาพของสำนักงานของยาเสพติดข้อกำหนดสัมมนา

ที่มาเก๊าของรัฐบาลสุขภาพของสำนักงานของยาเสพติดผิดกฎมลภาวะผู้นำการประชุม。

ต่อไปนี้คือการลงทะเบียนวิธีการ,สมาชิกแต่ละคนควรชื่อนี้สรุปให้หน่วยงานผมฟังอยู่ใกล้เครื่องดักฟัง

เครื่องบันทึ inference ควรจะ pharmaceutical สื่อไม่สนเรื่องกฎหมาย 30/95/M)ภายในเนื้อหา