รายเดือแฟ้มสำรองข้อมูล: เดือนมกราค 2017

ที่ cannabis ไม่ใช่ยาเสพติดชุด

ในความเป็นจริง cannabis อยู่ในคุณสมบัติของแพบอย่างอื่นมากกว่านอกห้ามยาพิษหมายถึงนายอยากให้สูงขึ้น
ดังนั้นของสหรัฐบางอเมริกาเป็นความลับที่ยานควบคุมแต่ไม่ใช่ทุกร้านขายยาจะได้จัดหาคนคนไข้คนนั้นคนไข้ต้องการเพียงต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ cannabis formulation ร้านขายยาซื้อย

นึกถึงความรู้:
Parkinson เป็นโรค(Parkinson เป็นโรค(ตำรวจ)คนไข้ที่ใหญ่ที่สุดคุณสมบัติเกิดขึ้นตอนที่ EPS(Extrapyramidal Syndromes หรือเรียก extrapyramidal อาการซึ่งปัจจัยสำคัญคือสมองของ neurotransmitter ของความสัมพันธ์ของพบสิ่งผิดปกติใน 5-HT เพิ่มหรือโดพามีนเพื่อลดเพื่อทำให้สมองของ 5-HT นและโดพามีนมพันธ์กันกับจิตใจคุณธรรมจริงๆจริงๆของเปลี่ยนแปลงและ emergence,แต่สังเกตกา emergence ของ EPS มันไม่จำเป็นต้องพากินสัน

ในขณะที่ cannabis คือหลักเชอ THC(THC)คุณสามารถทำให้เซลล์ประสาทต้องหลั่งมากกโดพามีนดังนั้นนั่นที่สมองของการถ่ายโอนของแปลกปลอมที่สัมพันธ์กับสัดส่วของใหม่เพื่อให้สมดุลและเพื่อนที่ EPS อาการลดจำนวนสมาชิกลง