Μηνιαία Αρχεία: Τον ιανουάριο του 2019

2019-υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης, το περιεχόμενο

Από το 2017 την έναρξη ισχύος του ιατρικού προσωπικού επαγγελματικής ασφάλισης έγινε υποχρεωτική, αυτό θα ήταν και το ACE ασφάλιση για τα μέλη ως μια γέφυρα επικοινωνίας, και αυτό το έτος, το προσωπικό μέρος της υποχρεωτικής ασφάλισης για την 1η οκτωβρίου έως τις 31 συγκεντρωμένο αριθμό ACE ασφάλισης και του ασφαλισμένου. Ως μέλη ενδιαφέρονται για την καριέρα τους, την ισχυρή εγγύηση 可电邮至mcphaso@gmail.com ερώτημα.