Μηνιαία Αρχεία: Τον οκτώβριο του 2016

Το Μακάο κυβέρνηση για την υγεία του Προεδρείου των ναρκωτικών, τους κανονισμούς σεμινάριο

Το Μακάο κυβέρνηση για την υγεία του Προεδρείου των ναρκωτικών, τους κανονισμούς ενημέρωση。

Το παρακάτω είναι η μέθοδος εγγραφής, κάθε κράτος πρέπει να αναφέρουμε αυτή την ενημέρωση κοντινή απόσταση από το σύρμα

Εγγραφείτε συμπέρασμα θα πρέπει να είναι φαρμακευτική διαφήμιση νόμου 30/95/M)μέσα στο περιεχόμενο