Μηνιαία Αρχεία: Δεκέμβριος 2017

Παρακαλώ κοιτάξτε έξω για υποθερμία

Μπαίνει μέσα στο χειμώνα, το Μακάο μετεωρολογική Προεδρείο του καιρού σε αυτό το έτος είναι Παραμονή Χριστουγέννων και θα υπάρξει ένα κύμα κρύου αέρα φτάνει στο Μακάο, έτσι ώστε ο καθένας τους συνομηλίκους στην εργασία για να κρατήσει ένα μάτι για τους ηλικιωμένους μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα υποθερμίας. Και αυτό θα είναι εκ των προτέρων καλή τύχη σε κάθε εμπόριο Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος, το επόμενο έτος ο Σύλλογος θα συνεχίσει για όλους υπηρεσίας.