Ma Túy Thế Giới Ngày

Ma Túy thế giới Ngày là bởi FIP(Quốc tế Dược phẩm Liên bang)từ năm 2009. Năm 9 tháng 25 ngày kết thúc của thế Giới ma Túy Ngày. Để thúc đẩy tình dược cho công.

Và hiện tại ngày hôm nay có sự tham gia của các Macau cộng đồng y tế Liên bang đã tổ chức một cuộc hội thảo để hấp thụ ma túy mới, và nghiên cứu bệnh kiến thức, trong phiên vào tim cấp tính của thuốc mới(Levosimedan)sử dụng. chủ đề

 

 

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Bố rất thành công trong

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Cần thiết trường được đánh dấu như là *