Thẻ Lưu Trữ: Ma Túy Thế Giới Ngày

Ma Túy Thế Giới Ngày

Ma Túy thế giới Ngày là bởi FIP(Quốc tế Dược phẩm Liên bang)từ năm 2009. Năm 9 tháng 25 ngày kết thúc của thế Giới ma Túy Ngày. Để thúc đẩy tình dược cho công.

Và hiện tại ngày hôm nay có sự tham gia của các Macau cộng đồng y tế Liên bang đã tổ chức một cuộc hội thảo để hấp thụ ma túy mới, và nghiên cứu bệnh kiến thức, trong phiên vào tim cấp tính của thuốc mới(Levosimedan)sử dụng. chủ đề