Chuyên Mục: Hoạt động

Hiện tại sẽ tham gia trong các 2018 Macau phụ khoa y học triển lãm

Trong chủ nhật này, Macau, phụ khoa của bác Sĩ của Hiệp hội hàng năm triển lãm, với hơn 20 công ty dược phẩm tham gia vào cuộc triển lãm và để chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp để giải thích những sản phẩm mới nhất và hiệp hội cũng có thêm các Kỹ thuật cao cấp bác sĩ tham gia vào hội thảo giải thích nội mạc thuốc, tài liệu tham khảo trong văn học để giải thích sự tinh khiết và lợi nhuận hơn thuốc tránh thai được dùng để kiểm soát bệnh với tương đối kết quả tốt.

Ma Túy Thế Giới Ngày

Ma Túy thế giới Ngày là bởi FIP(Quốc tế Dược phẩm Liên bang)từ năm 2009. Năm 9 tháng 25 ngày kết thúc của thế Giới ma Túy Ngày. Để thúc đẩy tình dược cho công.

Và hiện tại ngày hôm nay có sự tham gia của các Macau cộng đồng y tế Liên bang đã tổ chức một cuộc hội thảo để hấp thụ ma túy mới, và nghiên cứu bệnh kiến thức, trong phiên vào tim cấp tính của thuốc mới(Levosimedan)sử dụng. chủ đề