Macau cư dân mặt nạ để bán thông tin chi tiết

Để đáp ứng với mới, một ở Ma cao đã xác nhận trường hợp, và cho các người Macau có cá nhân tốt hơn bảo vệ an ninh, Cục sức Khỏe sẽ bùng nổ trước khi bùng nổ của những chiếc mặt nạ của kho bán cho các người Macau.

Đây sẽ là sự tiện lợi của các thành viên, đặt lên mặt nạ bán trang trực tiếp vấn để mỗi người trong các máy bán hàng tự động địa điểm để một mặt nạ số giờ hoạt động và địa chỉ và các thông tin khác.

Đề cập đến các thành viên sử dụng của mặt nạ cũng là để rửa tay thường, giữ tay sạch sẽ và làm giảm sự liên hệ mặt và mắt.

Mặt nạ kế Hoạch bảo Vệ trang

*Lưu ý:cần tài liệu ban đầu có thể mua

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Bố rất thành công trong

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Cần thiết trường được đánh dấu như là *