2019 năm bắt buộc nghề nghiệp kế hoạch bảo hiểm kết thúc

Này sẽ được trong 1 tháng của sự bắt đầu của nhận sự nghiệp Quân kế hoạch bảo hiểm cho người thanh toán có được một thế hệ đầy đủ cho các công ty bảo hiểm, và bởi 2019 các chính sách đã được gửi trở lại để mọi người tham gia trong các kế hoạch của các ngành công nghiệp, như tham gia kế hoạch này ngành công nghiệp đã không nhận được một 2019 mật 可向本会代收取款项人士查询或直接电邮本会mcphaso@gmail.com

Năm nay kế hoạch bảo hiểm trên mỗi ngang hỗ trợ những năm sau đó, cần phải tiếp tục chương trình này.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Bố rất thành công trong

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Cần thiết trường được đánh dấu như là *