Năm mới hạnh phúc

2019 Năm Mới Âm lịch lớn năm nay sẽ muốn bạn đồng lứa khỏe mạnh, chúc mừng năm mới, nghề nghiệp để tiếp theo cấp, để có thể tiếp tục cho Macau y tế đóng góp lớn.

Do vào Năm Mới Âm lịch nghỉ giữa các dịch vụ y tế và dịch vụ hàng ngày thời gian, có một khác nhau, nay sẽ được cung cấp mới năm là ngày nghỉ giữa các cơ Quan y Tế giờ mở cửa và các thông tin khác.

Phòng của Sở y Tế mở giờ

Các dược giờ mở thông tin

 

Buổi tối giao Thức thuốc sống Nhấn vào đây để xem những hình ảnh gốc

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Bố rất thành công trong

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Cần thiết trường được đánh dấu như là *