Tôi muốn tất cả các ngành công nghiệp hạnh phúc chí

Hôm nay là ngày đông chí, các mong muốn lớn bộ hạnh phúc chí, và chúc sức khỏe.

Đây sẽ là năm mới để có thể tiếp tục đến Macao y tế mục.

 

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Bố rất thành công trong

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Cần thiết trường được đánh dấu như là *