Lưu Trữ Hàng Tháng: Tháng chín 2018

Các đại diện của Macau y tế tổng 2018 qua Eo biển hội nghị

Mỗi năm, các Macau cộng đồng y tế Liên bang của tổ chức qua Eo biển cuộc họp và thêm bốn để y tế loa để trình bày O nhân viên y tế mới nghiên cứu và phát hiện mới nhất y tế phát triển.

2018 cuộc Họp của hội nghị của hiện tại sẽ tiếp tục công văn đại diện để tham gia, tìm hiểu qua Eo biển nghiên cứu mới nhất kết quả chung như Macau đặc vụ cộng đồng tiến bộ nỗ lực. Tại cùng một thời điểm này của năm, hội nghị Quốc các dịch vụ y tế thế Giới Đoàn Thanh niên ủy Ban đã chính thức thành lập.