Hiện tại sẽ tham gia trong các 2018 Macau phụ Khoa y học triển lãm

Trong chủ nhật này, Macau, phụ Khoa của bác sĩ của Hiệp hội hàng năm triển lãm, với hơn 20 công ty dược phẩm tham gia vào cuộc triển lãm và để chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp để giải thích những sản phẩm mới nhất và hiệp hội cũng có thêm các kỹ thuật cao cấp bác sĩ tham gia vào hội thảo giải thích nội mạc thuốc, tài liệu tham khảo trong văn học để giải thích sự tinh khiết và lợi nhuận hơn thuốc tránh thai được dùng để kiểm soát bệnh với tương đối kết quả tốt.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Bố rất thành công trong

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Cần thiết trường được đánh dấu như là *