Sau một cơn Bão thuốc an toàn vấn đề

Này sẽ thông báo cho các ngành nghề của:

Nhớ rằng ẩm của các loại thuốc này không thích hợp cho sử dụng, thậm chí nếu nó đã không hết hạn của cùng một loại thuốc cần phải tiêu diệt.
Trong khi cần phải làm lạnh của thuốc bởi vì nó là cơn Bão lớn gây ra mất điện có thể làm cho ma túy không trong trạng thái tốt nhất, vì vậy cũng nên làm lạnh trong các loại thuốc gửi cho sự hủy diệt và bệnh nhân loại thuốc an toàn là người đầu tiên được xem xét.

Ngoài ra, mỗi người trong các đồng nghiệp nhớ là một cư dân cho lạnh thuốc và các vấn đề, để xem xét thuốc mô tả và câu trả lời, đặc biệt là insulin SC tiêm thuốc, bởi vì các loại khác Nhau, câu trả lời cho bệnh nhân khi cần phải cẩn thận.

Do cơn Bão điện mạnh mẽ, vì vậy mà Macao trong suốt những rủi ro, liên ngân hàng đi làm cẩn thận hơn con đường tình trạng để tránh bị tổn thương.

 

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Bố rất thành công trong

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Cần thiết trường được đánh dấu như là *