Dược Giao thông báo-thuốc phục hồi

Dược Giao thông báo

Do đài Loan thức ăn và Thuốc chính Quyền đã ban hành thông báo,
Nhà sản xuất tự nguyện tái chế các sản phẩm sau

Oliver Shu có cúm ngày và đêm viên nang
Lạnh miễn Phí Ngày n Đêm viên Nang

Nhà sản xuất: đài Loan Ryan lớn sản phẩm Co. Ltd.

Hàng loạt: 4321

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Bố rất thành công trong

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Cần thiết trường được đánh dấu như là *