Aylık Arşivler: 2016 Ekim

Uyuşturucu düzenlemelerin Macao hükümeti sağlık Bürosu seminer

İlaç düzenlemeleri brifing Macao hükümeti sağlık Bürosu.

Aşağıdaki kayıt yöntemi, her üye Tel bulunur bu brifing adı olmalıdır

Kayıt kesmesi içeriğinde ilaç reklam Yasası 30/95/M)