Monthly Archives: Oktubre 2016

Ang pamahalaan ng Macao health Bureau ng bawal na gamot regulasyon seminar

Ang pamahalaan ng Macao health Bureau ng bawal na gamot regulasyon pagtatagubilin。

Ang mga sumusunod ay ang mga pamamaraan ng pagpaparehistro, ang bawat miyembro ay dapat pangalan na ito pagtatagubilin malapit sa wire

Magrehistro hinuha ay dapat na pharmaceutical advertising batas 30/95/M)sa loob ng nilalaman