Miesięczne Archiwum: Września 2018 roku

Przedstawiciele Makau medyczna wspólna 2018 cieśniny konferencji

Każdego roku w Makau Rosyjskiej społeczności medycznej organizowane cross-strait spotkań i medycznej głośnik przedstawić temat personelu medycznego o nowych wynikach badań i najnowszych medycznych rozwoju.

Roczne spotkanie 2018 konferencji uczestniczyć będzie nadal wysyłać swoich przedstawicieli do udziału, dowiedzieć się cross-strait najnowsze wyniki badań, wspólnych jako agent Makau staraniom promocji społeczności. W tym samym czasie, w tym roku konferencja medycyny chińskiej usługi Światowej federacji młodzieży Komitet został oficjalnie uruchomiony.