Arxius Per Mes: Febrer de 2017

Macau, el govern va anunciar la mala pràctica mèdica Llei i altres normes administratives

El Govern de l'últim número de la Gaseta, ha anunciat la mala pràctica mèdica llei, relacionades amb administrativa contingut, el que més hi ha

Nre. 3/2017 nombre de normes administratives: la mala pràctica mèdica test a la Comissió.
4/2017 nombre de normes administratives: el mèdic Centre de Mediació de conflictes.
5/2017 nombre de normes administratives: el proveïdor de salut de responsabilitat professional l'assegurança obligatòria.
Nre. 45/2017 Ordre Executiva Núm.: l'aprovació de la salut, a proveïdor de professionals de la responsabilitat civil obligatòria primes d'assegurances i condicions.
Nre. 46/2017 Ordre Executiva Núm.: aprovació de professionals sanitaris de responsabilitat professional assegurança obligatòria Unificat de la política de disseny.
27/2017 nombre de Conseller delegat d'aprovació: aprovació per proveir registres mèdics còpia càrrec de cap de taula.
28/2017 nombre d'Cap de l'Executiu instruccions: la finalització de l'aplicació de la prova de la inscripció.

 

El comunicat Número 8, primer set, Suplement

Personal mèdic assegurança de compra descripció

Declaració

El present aprendre la col·lecció de primes i el formulari de sol·licitud s'enviarà a l'AS companyia d'assegurances, i a la nit, el 23 de Maig de nit sobre la compra d'assegurances, degut a l'seients no necessàriament suficient, membres de la indústria a l'escena, després com a conseqüència de la seu dèficit pot coordinar una persona preguntes i escoltar les notes i després de reenviament, i d'assegurances, aprendre només és responsable de la recollida de les primes i el formulari de sol·licitud, relatives a l'assegurança del contingut i seguiment detalls o reclamacions han d'directament demanar a l'assegurat amb ACE Insurance Co., Ltd., Tel:2855 7191.

Macau, l'administració completarà la discussió sobre el mèdica llei, relacionades amb normes administratives i normatives

L'administració completa de la discussió de"mala pràctica mèdica Llei"de les tres normes administratives, el proveïdor d'atenció mèdica de responsabilitat professional l'assegurança obligatòria de la llei, de la mala pràctica mèdica de la prova, la Comissió mèdica de conflictes centre de mediació, es celebra aquest mes de vint-i-sis dies per fer efecte. El proveïdor de salut de responsabilitat professional assegurança obligatòria acte administratiu normativa, professionals sanitaris han de ser obligats a comprar una assegurança, d'acord a les diferents classificació de la suma assegurada per sota el límit de cinquanta mil Yuan a dos milions de iuans.

I associades normes administratives s'han signat finalitzat, pendent proper dimecres el Butlletí, es pot determinar l'assegurança obligatòria de la corresponent normativa.

Però el temporal que estableix el següent: el Consell Executiu portaveu Liang Qing tribunal en la notícia s'ofereixen)
"Recomanacions professionals sanitaris de responsabilitat professional obligatòria la cobertura d'assegurança que inclou: servei mèdic proveïdors per culpa de la violació de la Salut Reglaments, directrius, principis ètics, els coneixements tècnics o convencional fetes a l'acte mèdic en detriment de la clínica física o la salut mental i donar lloc a responsabilitat per danys i perjudicis; mèdica proveïdors de servei degut a la vida o la integritat física, a un greu perill per a la persona per proporcionar assistència mèdica d'emergència conduir a la responsabilitat per danys i perjudicis; segons les condicions de l'assegurança del contracte, perquè l'assegurança d'accidents de compensació i la consegüent costos de litigació, honoraris i altres despeses. Mentre que el grup no pertany a la cobertura d'assegurança de la varietat de circumstàncies, com ara a causa d'un servei mèdic proveïdor intencionadament acte o omissió causat el dany, o a causa d'un proveïdor de serveis sanitaris a un borratxo, drogues fetes a la llei".

A més a més, el Consell va instruir els expedients mèdics, gestió, emmagatzematge i destrucció procediments directrius per a l'historial mèdic peticions realitzades a l'especificació. I Annex VIII per a la prescripció de continguts de l'especificació, farmacèutica i la medicina que, tot i que en la recepta per escriure el nom i la signatura.

El següent és el Consell de Salut va encarregar al contingut